Miroslav Hroch

  • Land: Tjeckien

Utnämning

    • Titel: fil. dr h.c.
    • Lärosäte: Uppsala universitet
    • År: 1997
Senast uppdaterad: 2021-04-23