Externa resurser

Här har vi samlat information om externa resurser såsom en boklista för vidare läsning samt länkar till externa aktörer och källor med verksamhet och innehåll som har bäring på konventets verksamhetsområde.

Böcker

Här har vi samlat en lista på de böcker som närmare behandlar akademiska högtider i Sverige.

 • Backman, E.L. (1927). Doktorspromotioner i Uppsala förr och nu: disputationer, insignier och privilegier 1477-1927. Stockholm: Norstedt. Libris: http://libris.kb.se/bib/834501
 • Backman, E. L. (1962). Jubeldoktoratet vid universiteten i Uppsala och Lund. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
  Libris: http://libris.kb.se/bib/743137
 • Bringéus, N. (1991). Doktorspromotionens form- och symbolspråk. Lundaforskare föreläser. ([Nr] 23, s. 120-125: ill.)
  Libris: http://libris.kb.se/bib/10269831
 • Fehrman, C. (1980). Lärdomens symboler. Lundaforskare föreläser. ([Nr] 12, s. 104-111).
  Libris: http://libris.kb.se/bib/10267439
 • Marin, B. (1967). Föreläsningsämnen vid professorsinstallationer i Uppsala 1855-1966. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
  Libris: http://libris.kb.se/bib/726975
 • Nevéus, T. (1986). En akademisk festsed och dess utveckling : om promotioner vid Uppsala universitet. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Libris: http://libris.kb.se/bib/7424601
 • Nevéus, T., & Svenska akademiska högtidskonventet. (1999). Lagerkransar & logotyper : symboler och ceremonier vid svenska universitet. Stockholm : Natur och kultur i samarbete med Svenska akademiska högtidskonventet. Libris: http://libris.kb.se/bib/7230285
 • Nevéus, T. (2000). Honoris causa : promotioner, hedersdoktorer och  hedersmedlemmar vid Uppsala universitet 1800-2000 : förteckninga (2., omarb. uppl.). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
  Libris: http://libris.kb.se/bib/7427418
 • Olsson, B. (1947). Doktorspromotioner i Lund. Lund: Föreningen Gamla Lund. Libris: http://libris.kb.se/bib/1427550

Externa länkar

Senast uppdaterad: 2024-01-19