I förgrunden till vänster befinner sig början av studenternas fanborg och till höger en studentmarskalk. I mitten och i bakgrunden syns ceremonimästaren samt studenternas del av processionen uppställda i södra trappan i Universitetshusets trapphall.

Akademiska högtider

Vid de svenska lärosätena anordnas årligen någon form av akademisk högtid. Här hittar du information om doktorspromotioner, professorsinstallationer och förklaringar av ceremoniella begrepp.

Senast uppdaterad: 2022-01-21