Akademiska högtider

Akademiska högtider

En nationell källa för ceremonikunskap

Välkommen till Akademiska högtider, en webbplats, källa och samlingsplats för ceremonier och akademiska högtider vid universitet och högskolor i Sverige. Webbplatsen underhålls av Svenska akademiska högtidskonventet, som består av de ansvariga för ceremonierna vid respektive lärosäte.

Det vi i dagligt tal kallar för akademiska högtider är framförallt doktorspromotioner och professorsinstallationer, men det kan också vara årshögtider, prisutdelningar och jubileer, som exempel. Vi vill på detta sätt sprida information och kunskap om historien, praktiken och etiketten för våra vanligaste akademiska högtider.

 

Dessa sidor administreras av Linköpings universitet.